Tomter

Lindebergs Fastigheter äger planlagd tomtmark för kommersiella verksamheter på olika platser i Varberg. Eftersom vi har god kontakt med både arkitekter och byggare kan vi erbjuda en kort startsträcka. Hör av dig till oss på info@lindebergsfastigheter.se för att få veta mer. Vi skissar och räknar på ett upplägg tillsammans.

Tomtmark

SVÄRMEN 13

Fastighet: Svärmen 13
Adress: Honungsgatan 2B
Yta: 4 000 kvm 

Tomtmark

SVÄRMEN 14

Fastighet: Svärmen 14
Adress: Honungsgatan 2C
Yta: 4 000 kvm 

Tomtmark

STÅNGHAMMAREN 4

Fastighet: Stånghammaren 4 (del av)
Adress: Härdgatan 1
Disponibel yta: ca 2 000 kvm 

Tomtmark

SPANNARP 25:32

Fastighet: Spannarp 25:32 (del av)
Adress: Himle, vid det tidigare leklandet
Disponibel yta: 40 000 kvm