Viktig information

Adressändring

När du flyttar till en ny adress måste du själv göra adressändring. Det gör du enklast genom att kontakta Skatteverket

Andrahandsuthyrning

Vi följer hyreslagen avseende när du får hyra ut i andra hand, till vem, hur länge och vilken hyra du får lov att ta. 

Du måste ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Om du får vårt medgivande ska du upprätta ett hyreskontrakt med din hyresgäst. 

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha så kallade beaktansvärda skäl, till exempel studier eller jobb på annan ort, militärtjänstgöring eller längre sjukhusvistelse. Normalt sett ger vi tillstånd för andrahandsuthyrning sex månader i taget.

Du får inte ta ut en oskälig hyra. Reglerna kring detta skärptes hösten 2019. Du får begära ersättning för grundhyran, eventuella fasta kostnader samt ett mindre påslag på 10–15 procent om lägenheten är möblerad. 

Du kan förlora ditt kontrakt om du bryter mot reglerna för andrahandsuthyrning eller om det uppstår problem med din hyresgäst. Det är alltid du, som står på förstahandskontraktet, som ansvarar för att hyran betalas i tid, att din hyresgäst följer våra trivselregler och håller andra överenskommelser. 

Observera också att din andrahandshyresgäst aldrig har någon förtur till att ta över kontraktet om du inte ska flytta tillbaka.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning samt andrahandskontrakt hittar du här.

Anhöriglista

Vi behöver ha kontaktuppgifter till den som förvarar din extranyckel och till dina närmast anhöriga, om något oförutsett skulle hända. Du får fylla i anhöriglistan när du flyttar in hos oss. Var vänlig uppdatera uppgifterna vid behov.

Autogiro

Som hyresgäst hos Lindebergs Fastigheter ska du betala din hyra med autogiro, vilket är smidigt eftersom du slipper fylla i långa OCR-nummer och hålla reda på förfallodagar. Hyran förs automatiskt över från ditt konto på rätt dag, utan extra kostnad. 

Avlopp

Häll aldrig ut mediciner, kattsand, matolja eller annat som inte hör hemma i våra hav eller som kan sätta igen rören. Gammal matolja hälls i en tom mjölkförpackning eller liknande, och sorteras som hushållsavfall.

Endast tre saker får följa med vattnet ned i toalettstolen: kiss, bajs och toalettpapper. Vi ber våra hyresgäster att inte använda toalettblock som hängs på insidan av toalettstolen, eftersom sådana är en vanlig orsak till kostsamma stopp. 

Fast inredning och utrustning

Du måste ha tillstånd från oss för att göra ändringar i fast inredning och utrustning. Infästning i fasad och våtrum får inte ske utan vårt godkännande. Det samma gäller vatten-, värme- och elsystem, samt för att sätta upp parabolantenner, markiser och liknande.

Hemförsäkring

Som hyresgäst förbinder du dig att ha en hemförsäkring under hela tiden som du bor hos oss. Din hemförsäkring täcker mer än bara dina saker. Bland annat hjälper den dig om du skulle råka orsaka en större skada i ditt hus, som en vattenläcka.

Installation av hushållsmaskiner

Om ditt kök/badrum saknar anslutning för diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare kommer vi gärna ut och tittar på hur vi kan lösa det. Anpassningen brukar resultera i en hyreshöjning. 

Installation av maskiner sker på din egen bekostnad och ska alltid ske på ett fackmannamässigt sätt. Bortforsling av maskin när du flyttar ut bekostas också av dig om vi inte har kommit överens om annat.

Lägenhetsbyte

Vi följer hyreslagen, som säger att du måste ha bott i din lägenhet i ett år innan du får lov att genomföra ett byte. Du får endast byta till en annan hyresrätt. Vi har ingen intern bostadsförmedling, vilket innebär att du själv måste hitta någon att byta lägenhet med.

Giltiga skäl för ett lägenhetsbyte kan vara väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, jobb eller studier på annan ort, ändrade familjeförhållanden eller möjlighet till annan bostadsstandard. 

Vi behöver godkänna dina skäl och personen du byter med, för att försäkra oss om att vi har pålitliga hyresgäster. När du ansöker vill vi ha

  • Ifylld ansökan om lägenhetsbyte för direktbyte eller byteskedja
  • Intyg som styrker inkomst för personen du vill byta med
  • Kopia på det andra kontraktet 

Skicka handlingarna till oss:

Lindebergs Fastigheter
Bäckgatan 38
432 44 Varberg

Renovering och ommålning

Om du har önskemål om renovering eller uppfräschning av din lägenhet under hyrestiden görs en individuell bedömning. Observera att om du målar om i annan färg än vitt måste du återställa den vita standarden i samband med att du flyttar ut. 

Rökning

Av hänsyn till grannarna ska cigarrettrökning inte ske på balkonger, uteplatser, i husets allmänna utrymmen, utanför entrén eller på andra platser där röken kan störa. Om du röker i din lägenhet och röken sätter sig i väggarna får du betala för saneringen den dagen du flyttar ut.

Cigarrettfilter är gjorda av plast och ska inte hamna i naturen. Plocka upp dina släckta fimpar och släng dem i en papperskorg. 

Uppsägning och utflyttning

Vi tillämpar normalt tre kalendermånaders uppsägning. Det innebär tre månader från närmast kommande månadsskifte. För dödsbo gäller en kalendermånads uppsägning om inte annat önskas. Ring 0340-20 18 00 eller mejla din kontaktperson hos oss för uppsägning.

När du säger upp din lägenhet bokar vi en tid för besiktning. Besiktningen ger oss möjlighet att ta reda på vilka brister lägenheten har och vad som behöver göras i ordning innan nästa hyresgäst flyttar in. Då får vi också tillfälle att närmare diskutera hur din utflyttning ska gå till.

Tänk på att du som hyresgäst har en skyldighet att återställa lägenheten till det skick den hade när du flyttade in. Du kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage och skador. Skador på golv, väggar och dörrar samt avsaknad av utrustning (gardinbeslag, hatthylla, persienner, brandvarnare med mera) är exempel på sådant. 

Inför din flytt ska du tömma din lägenhet, och andra utrymmen som du har förfogat över, och göra en slutstädning som är betydligt mer omfattande än en vanlig veckostädning. Hämta en checklista här, så du är säker på att inte missa någonting.

Vid överlämning av lägenheten ska utflyttande hyresgäst, inflyttande hyresgäst och representant för Lindebergs Fastigheter vara närvarande. Alla nycklar ska lämnas över – även kopior du själv gjort. Lämna också eventuella garage- eller förrådsnycklar. Om nycklar har försvunnit får du som flyttar ut bekosta nyckel, omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås. 

Det är den inflyttande hyresgästen som godkänner din städning. Slarv med tömning, städning och återställande av skador kommer att debiteras dig. Det gäller även sanering efter tobaksrökning.