Så trivs vi med varandra

För oss som arbetar på Lindebergs Fastigheter är det viktigt att ha ett positivt och förtroendefullt förhållande till våra hyresgäster. Vi arbetar långsiktigt – vi vill ha hyresgäster som stannar hos oss länge. För att nå dit strävar vi efter att vara tillgängliga, att ta våra hyresgäster på allvar, att lyssna på synpunkter och förbättringsförslag och att åtgärda eventuella fel så snart som möjligt. 

Vi vill också kunna lita på att våra hyresgäster vårdar sina lägenheter och lokaler, följer våra trivselregler och håller de överenskommelser som vi har gjort. 

Ju bättre kommunikation och större samsyn vi har, desto enklare är det att fokusera på rätt saker och tillsammans verka för en bra boendemiljö.