Våra trivselregler

I ett flerfamiljshus behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron måste ni samtycka till våra gemensamma trivselregler. 

Om du har en granne som stör dig vill vi i första hand att du kontaktar denne och förklarar hur du upplever situationen. Om det inte hjälper är du välkommen att ringa oss. 

Den som upprepade gånger bryter mot våra trivselregler och inte hörsammar varningar kan förlora sitt hyreskontrakt.

Ljudnivå i husen

Det är särskilt viktigt att inte spela hög musik, borra, spika eller vara högljudd på kvällar och nätter mellan klockan 22.00 och 07.00, men kom ihåg att det finns de som arbetar sent och behöver sova på förmiddagen, likaväl som att små barn kan behöva lugn och ro tidigt på kvällen. Vi uppmanar därför våra hyresgäster att alltid vara hänsynsfulla och att ha en öppen dialog med varandra. Grundregeln är alltså att du inte får störa dina grannar oavsett tid på dygnet.

Om du vill ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och ber dem att säga till om de blir störda.

Mata fåglar

Tyvärr lockar fågelmat, brödsmulor och liknande till sig möss och råttor. Av den anledningen matar vi inte vilda djur från balkonger eller på gårdarna kring våra hus.

Säkerhet i gemensamma utrymmen

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera cyklar, barnvagnar eller andra föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar. Lägg dörrmattan på insidan av din lägenhetsdörr. 

Ordning i tvättstugan

Som hyresgäst hos oss behöver du inte boka tid i tvättstugan. Du tvättar när det är ledigt. Ett sådant system bygger på respekt till övriga hyresgäster. Det innebär att du plockar ur din tvätt när den är klar, hänger upp den och plockar ner den när den är torr. Använd alltid tvättpåse till bygel-BH.

Tvättstugorna är utrustade med städmaterial för att du ska kunna göra rent när du är klar:

  • Rengör tvättmaskinerna från överblivet tvättmedel
  • Sopa av golven
  • Ta bort luddet från filtret i torktumlaren
  • Ta bort smuts och skräp från golvbrunn och sil vid vattenutkast
  • Släck lampan när du lämnar tvättstugan

Ordning och renlighet i och kring husen

Närmiljön är allas ansvar. Vi på Lindebergs Fastigheter sköter om både den inre och yttre miljön där du bor. Som boende hos oss förväntar vi oss också att du bidrar till att hålla skräpfritt i de allmänna utrymmena, på gården och kring våra fastigheter. Lägg ditt och andras skräp i närmsta papperskorg.

Ta hand om ditt husdjur

Du får gärna ha husdjur i lägenheten du hyr av oss, men kom ihåg att du är ansvarig för eventuella skador och störningar som ditt djur orsakar. Håll uppsikt över husdjur, så att de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor och andra utrymmen i huset. 

Källsortering av avfall

Vi ska alla källsortera vårt avfall enligt lag. Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats. 

Du ansvarar själv för att transportera större avfall och grovsopor, som inte ryms i sopkärlet, till återvinningscentral. Vi delar ut kort till återvinningscentral, som ger dig sex avgiftsfria besök per år. Återvinningskortet är en värdehandling som du själv ansvarar för. Borttappat kort debiteras dig. När du flyttar ska kortet lämnas vidare till inflyttande hyresgäst.
Tack för ditt bidrag till en hållbar framtid!

Sommar och grilltider

Grillning på balkonger och nära bostadshus medför tyvärr brandfara och kan störa andra boende, därför är det inte tillåtet i våra hus. Vi ber dig grilla med förstånd och på ett hänsynsfullt sätt. Naturligtvis ansvarar du för att städa både efter dig själv och dina gäster.