Felanmälan

Icke akuta fel 

Om något är trasigt eller inte fungerar som det ska i din lägenhet, lokal eller i husets allmänna utrymmen ska du göra en felanmälan. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur. Mejla till fel@lindebergsfastigheter.se

Akuta fel

Som akuta fel räknas sådant som kan innebära fara för fastighet och som inte kan vänta till nästa vardag, till exempel större vattenläckor, totalstopp i avlopp och liknande. 

Om ett akut fel inträffar ska du ringa växelnumret 0340-20 18 00, även efter kontorstid. Tala in ett meddelande om vi inte svarar.